Algemene voorwaarden

Bouwkeus probeert het keuzeproces voor jou te vereenvoudigen en leuk te houden. Helaas zijn er een paar voorwaarden waar wij je op willen wijzen:
 

Bevestiging Bouwkeus bestelling (koperskeuze)

Uiterlijk 14 dagen voor de definitieve sluitingstermijn ontvang je van Bouwkeus jouw meerwerk bestelling. Deze 14 dagen kan je eventueel gebruiken als extra bedenktijd of om in de projectshowroom de product- en/of kleurmonsters te bekijken. Zorg er in ieder geval voor dat je tijdig de getekende bevestiging aan ons retour stuurt. Wij zorgen ervoor dat de bestelde producten tijdig worden geleverd aan de aannemer.

 

Facturatie Bouwkeus bestelling (koperskeuze)

De facturatie van jouw Bouwkeus bestelling verloopt via de ontwikkelende aannemer, conform de afspraken in de koopovereenkomst van jouw nieuwbouwwoning.

 

Leveringsvoorwaarden

Bouwkeus heeft een leveringsovereenkomst met de ontwikkelende aannemer. Leveringen geschieden op basis van de Hibin leveringsvoorwaarden. Wil je deze lezen? Ga dan naar Hibin.nl.
 

Zorgvuldigheid

Bouwkeus streeft ernaar om altijd de juiste en actuele informatie op haar website te publiceren. Bouwkeus staat niet in voor de juistheid van de informatie. Bouwkeus kan derhalve niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten of ontbrekende informatie. Indien de door jouw gekozen producten door fabrikanten uit productie worden genomen of door onvoorziene omstandigheden niet leverbaar zijn, kan Bouwkeus niet worden gehouden aan levering van deze producten. Natuurlijk zal Bouwkeus dan een waardig alternatief aan je voorstellen. Bouwkeus kan in deze gevallen niet worden verplicht tot het geven van enige vergoeding of compensatie van eventuele meerkosten.

 

Geringe afwijkingen en kleurnuances

Bouwkeus kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleine kleurnuances die ontstaan door verschillende materiaalsoorten (bijvoorbeeld plaatmateriaal, keramiek, staal, kunststof etc.). Ook dien je er rekening mee te houden dat getoonde kleuren in de projectshowroom na plaatsing in jouw woning qua kleurnuance kunnen verschillen. Lichtsoort, lichtinval en andere productbatches dan de monsters kunnen hiervan de oorzaak zijn.

 

Herroepingsrecht

Het kopen van een woning, waaronder de keuze van het meerwerk valt, is uitgesloten van het herroepingsrecht zoals bedoeld in de Wet Koop op Afstand. Wees ervan bewust dat je vastzit aan de Bouwkeus bevestiging, zodra je deze hebt getekend.