Privacy policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Bouwkeus.nl vinden wij erg belangrijk. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat jouw rechten zijn.
 

Doel

Bouwkeus vraagt en gebruikt jouw gegevens alleen voor doeleinden waarvoor je ze verstrekt of waarvoor je expliciet toestemming geeft.
 

Uitvoeren opdrachten

Voor het doorvoeren van jouw keuzes is voor ons het noodzakelijk om bijvoorbeeld jouw adresgegevens te hebben voor aflevering. Wij gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Ook deze gegevens worden op beveiligde servers van Bouwkeus of van derden, die voor Bouwkeus-dienstverlening zijn ingehuurd, opgeslagen. Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens.

 

Aanbiedingen

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van jou voor het doen van aanbiedingen. Zo sturen we mogelijk een aanbieding naar alle klanten die in het verleden producten uit een bepaalde productgroep kochten. Wij gebruiken jouw gegevens hiervoor alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. De selectie van aanbiedingen vindt plaats op basis van algemene, geanonimiseerde gegevens, en vindt nooit helemaal geautomatiseerd plaats zonder menselijke tussenkomst. 

 

Websitebezoek

Bouwkeus maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser, klikgedrag en de bezochte pagina's. 

Tevens monitoren we de procesvoortgang van het maken van de keuzes. Deze informatie is belangrijk om de voortgang van het bouwproces van jouw woning niet te vertragen en te voorkomen dat je onnodige kosten krijgt.

Je kunt ervoor kiezen om cookies van derden uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser. Indien je de functionele cookies uitschakelt, heeft dat tot gevolg dat onderdelen van de site niet meer werken.

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, diensten toevoegen aan onze website. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Bouwkeus te beïnvloeden. Wel kun je ze uiteraard door de browser laten blokkeren. Wil je weten welke cookies wij gebruiken en wat deze doen, lees dan hier meer over ons cookiebeleid.

 

Gegevensverwerking en beveiliging

Bouwkeus deelt uitsluitend gegevens met de partijen die betrokken zijn in het bouwproces van jouw woning en die relevant zijn voor het keuzeproces. In ieder geval zijn dat de ontwikkelaar en de projectshowroom. Bouwkeus verkoopt of deelt geen gegevens met andere commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Alle gegevens die Bouwkeus verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt. Ze worden niet uitgeleend, verkocht noch op een andere manier aan derden openbaar gemaakt, tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor jou en Bouwkeus te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Zo zal een transporteur de naam van jouw contactpersoon en adresgegevens nodig hebben voor het afleveren van een bestelling. Factuurgegevens zijn hiervoor echter niet nodig, dus die geven we dan ook niet mee.

Zodra jouw gegevens niet meer nodig zijn voor optimale dienstverlening of voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en de wettelijke bewaartermijn verlopen is, verwijderen wij jouw gegevens. Voor de gegevens die we van je verzamelen, is deze wettelijke bewaartermijn zeven jaar.

Sommige delen van de verwerking van jouw gegevens heeft Bouwkeus uitbesteed aan derden. Bouwkeus zorgt ervoor dat alle verwerking en opslag van gegevens, en die van jouw persoonsgegevens in het bijzonder, in eigen huis en bij derden strikt vertrouwelijk plaatsvindt.

De verwerking van jouw gegevens vindt plaats bij Bouwkeus of door Bouwkeus ingeschakelde derden in Nederland. Ook als gegevens deels in het buitenland worden verwerkt, zorgt Bouwkeus ervoor dat daarop dezelfde strenge privacy-eisen gelden als die we zelf hanteren.

 

Aanpassen gegevens; jouw rechten

Je kunt altijd inzage krijgen in welke gegevens we van je hebben opgeslagen en die, indien gewenst, laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kun je aangeven dat Bouwcenter de verwerking van jouw gegevens moet stoppen en kun je Bouwkeus vragen om de overdracht van jouw gegevens aan derden.

Onderaan iedere mailing vind je overigens de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of je af te melden. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen.

 

Contact over privacy

Voor al jouw vragen over dit privacystatement kun je terecht bij: Bouwkeus, gdpr@bouwkeus.nl.
Veris Bouwmaterialengroep BV 
Avelingen-West 5, 4202 MS Gorinchem
(0183) 650 190
info@bouwkeus.nl

 

Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van je persoonsgegevens door Bouwkeus, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoongegevens.

Bouwkeus kan dit privacy statement aanpassen. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.